Hải quan

Đại lý hải quan là gì? Danh sách đại lý hải quan của Việt Nam

Đại lý hải quan

Đại lý hải quan là gì? Trách nhiệm của đại lý hải quan là gì? Người thuê đại lý hải quan sẽ có lợi ích gì? Trong bài viết dưới đây Xuất nhập khẩu online sẽ chia sẻ tất cả những thông tin cần biết về đại lý hải quan kèm danh sách đại lý hải quan

Khái niệm đại lý hải quan

Đại lý hải quan là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Họ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng dấu của mình vào ô người khai hải quan (với phần mềm ECUS4), hoặc dùng chữ ký số của mình để truyền tờ khai (ECUS5 – VNACCS).

Trách nhiệm của đại lý hải quan

Đại lý hải quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng mã số nhân viên đại lý hải quan để tiến hành các công việc khai báo và làm thủ tục tại cơ quan hải quan trong phạm vi được chủ hàng ủy quyền; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý cho người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Phải thông báo cho Tổng cục Hải quan để thực hiện thu hồi mã số nhân viên đại lý với các trường hợp theo quy định. khóa học kế toán ở tphcm

Đại lý hải quan yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý. Đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Đại lý cũng được yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế, hỗ trợ về kỹ thuật trong kết nối mạng với cơ quan hải quan và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Đại lý hải quan chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa Xuất nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.

Đại lý hải quan là gì?

So sánh đại lý hải quan và người khai thuê hải quan

Đại lý hải quan Người khai thuê hải quan
Đứng tên doanh nghiệp của mình với chữ ký và dấu pháp nhân trên tờ khai của chủ hàng với vai trò là đại lý.

Chịu trách nhiệm cao với cơ quan Hải Quan về tờ khai.  

Phải có đội ngũ nhân viên đã qua đào tạo, thi đạt chứng chỉ nghiệp vụ Hải Quan và được Tổng cục Hải Quan công nhận bằng văn bản.

Không trực tiếp có tên trên tờ khai, hồ sơ khai quan của chủ hàng. Với cơ quan Hải Quan thì người khai thuê chính là người của chủ hàng.

Có thể là bất cứ ai biết về nghiệp vụ và được chủ hàng thuê làm dịch vụ.

Người khai thuê Hải Quan sử dụng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục Hải Quan.

Lợi ích khi thuê đại lý hải quan

Ưu điểm của việc thuê đại lý làm thủ tục hải quan:  khóa học xuất nhập khẩu

– Không cần phải dùng chữ ký số của mình để duyệt ký (từ xa), hay gửi giấy khống như trước đây. Đại lý sẽ dùng chữ ký số của mình để khai và truyền tờ khai.

– Trách nhiệm và năng lực của người cung cấp dịch vụ cao hơn so với hình thức khai thuê. khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Tuy vậy, thực tế cả phía chủ hàng và đại lý đều đang có tâm lý ngại ký hợp đồng đại lý và ký tên trên tờ khai hải quan. Nguyên nhân được cho là do chính sách thuế và chính sách hàng hóa xuất nhập khẩu phức tạp, các bên lo ngại về mặt pháp lý trong khi chưa có Hiệp hội về đại lý hải quan. Vấn đề này có lẽ sẽ được khắc phục trong thời gian tới, khi ngành hải quan triển khai hệ thống VNACCS và đẩy mạnh phát triển dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều kiện để trở thành đại lý hải quan

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính đưa ra những quy định chi tiết, trong đó có nhiều quy định mới về thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải Quan, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải Quan.

Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan quy định điều kiện là đại lý làm thủ tục Hải Quan:

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Hồ sơ gồm: khóa học xuất nhập khẩu online

  • Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.
  • Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận. học excel kế toán
  • Ngoài ra đại lý hải quan nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng những ưu đãi về miễn thủ tục hải quan.

Danh sách đại lý hải quan tra cứu tại đường link: https://www.customs.gov.vn/SitePages/BK/TraCuuDaiLyHQ.aspx?Page=1

 

Rate this post

Trả lời